۲۳ مرداد, ۱۳۹۷
یان کوم - مدیر اجرای نرم افزار VoIP واتساپ

واتساپ به عنوان یک نرم افزار VoIP رکورد تعداد تماس تلفنی در یک روز را شکست

طبق گزارش وبلاگ شرکت واتساپ (ارائه دهنده خدمات و نرم افزار VoIP)، کاربران واتساپ هر روز ۱۰۰ میلیون تماس از طریق برنامه می گیرند. این ارقام […]