۱۲ شهریور, ۱۳۹۷
voip and game

بازار ویپ و ورود ویپ به بازی های آنلاین

با توجه به جدیدترین گزارش از بازار ویپ جهانی، ۷۰ بیلیون دلار در ۲۰۱۳ ارزش گزاری شده است. انتظار میرود تا سال ۲۰۲۲ به ۱۳۶ بیلیون […]