۱۷ مهر, ۱۳۹۷
تغییرات CRM-کیوتک

تغییرات در نرم افزار های crm در سال جاری

مفهوم crm طی سال های اخیر از یک کارت ویزیت ساده و دفترچه تلفن به سیستم دیجیتال مدیریت ارتباطات و از آن به موقعیت حال حاضر […]